fbpx

Pravidla používání stránek

Webové stránky www.amdenmotivace.cz jsou provozovány společností Amden s.r.o., se sídlem Praha 9 – Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337130, Freyova 12/1, PSČ 190 00, IČ 09497714 (dále jen “provozovatel”). Provozovatel nabízí a poskytuje svým partnerům služby v oblasti marketingu a eventů.

 

REMARKETING

Upozorňujeme, že na tomto webu probíhá značkování pro remarketing pomocí souborů cookies. K jeho zamezení můžete využít rozšíření „Opt-out“, dostupné pro Google Chrome.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí nabídky a služeb týkajících se  informací o věrnostních a motivačních programech a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.amdenmotivace.cz.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2020.

Zaujaly vás spotřebitelské soutěže nebo motivační programy?

Kontaktujte nás!

Rádi za vámi přijedeme a představíme všechny výhody, které tak získáte.

Volejte: +420 724 293 727